Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


jeg har været indlagt med en psykose for et halvt år siden og blevet behandlet med risperdal. Har ikke taget medicin i snart to måneder. Har inge psykostiske træk men føler mig følelsesløs kan hverken mærke, sorg, glæde, angst eller vrede. Hvad tro I det  Les svaret


Jeg har vært til utredning for psykisk lidelse mange ganger. Jeg har psykotisk grunnproblematikk, dette viste seg ved seponering av 10 mg Zyprexa, da jeg ble svært psykotisk (dette var mens jeg var innlagt). Tar nå Seroquel 800mg. Det virker i regelen bra. Selv mener jeg at jeg har paranoid schizofreni, men siden ingen  Les svaret


Jeg har perioder der jeg lider av vrangforestillinger og hallusinasjoner. Legen har foreslått at jeg skal prøve en medisin som heter Zeldox.  Les svaret


Jeg har vært i psykose og går nå på seroquel 200. Jeg ser enda ting og hører av og til stemmer i hodet. Medisinene gjør at jeg er mye rolige og ikke blir redd når jeg hallusinerer. Finnes det medisin som kan ta bort symtomene? Burde jeg øke seroguel eller bytte medisin?  Les svaret


Jeg er litt forvirret angående forskjellen/likheten på affektiv lidelse og psykotiske forvirringstilstander. Hva er årsak, hvordan diagnoserer man og hvilken behandling finnes.Hvor kommer manisk depressiv under?  Les svaret


Jeg ble  Les svaret


Min kone ble innlagt på psykiatrisk avdeling 5 uker etter vårt første fødsel. De sier at de t r o r at det er fødselspsykose, men er ikke sikker. Min kone er totalt forandret og jeg synes at hele min verden har rast sammen. Vi har en nydelig datter, som nå har blitt 7 uker, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Datteren min blir tatt godt vare på, både av min mor, min søster og min kones mor. Og ikke minst, meg selv. Jeg vet at det ikke finnes noe fasit på hvor lang tid en kan ha en psykose, så mitt spørsmål er: Finnes det et sted i Oslo som virkelig er flinke på dette område? Hvis ikke i Oslo, hva med resten av landet? Og hvis ikke Norge har et tilbud...vet noen om andre steder rundt om i verden som har fødselspsykose som ekspertområde? Håper på et snarlig svar fra noen...jeg begynner å bli desperat etter informasjon. På forhånd, takk.  Les svaret


Min mann er 44 år og fikk diagnosen manisk depressiv for 11 år siden. Han var da syk i 6 måneder, først manisk og deretter depressiv. Han har gått på litium i 11 år og vært 100% frisk og velfungerende. På en forretningsreise til utlandet for 4 måneder siden ble han svært syk (manisk) kun 3 dager etter at han reiste hjemmefra. Jeg merket ingen fovarsler. Han kom seg ut av psykosen etter ca. 2 uker og begynte i jobb igjen etter 7 uker. Han tok det svært tungt at han var blitt syk igjen, og jeg opplevde han som litt deprimert, men velfungerende i ca. 2 mnd. Nå er han imidlertid helt psykotisk med fortapelsestanker, religiøse vrangforestillinger etc. Han er ble innlagt i går. Min fortvilelse er stor, og jeg lurer veldig på hvor lenge det kan vare. Er det noen som aldri kommer seg ut av en psykose?  Les svaret


hej.. Jeg har hatt en depresjon, og som følge av denne har jeg begynt å hallisunere.. Hører utydelige stemmer, ike ofte, men de er der.. hva gjør jeg?  Les svaret


Kan en person som har psykotiske utbrudd fortelle om sine opplevelser i etterkant?  Les svaret


Hva vet man om kortvarige/langvarige skadevirkninger på hjernen etter en gjennomgått psykose? Hvilke konsekvenser kan det ha for et barn å gjennomgå en psykose? Er man mer utsatt for å få en ny psykose hvis man først har gjennomgått en? Regner man med at noen er mer sårbar for å få en psykose enn andre?Kan en psykose føre til at en lidelse som man kanskje var sårbar for , bryter ut. Fks. BIP lidelse eller annen? Er det fare for lanvarige skader på hjernen ved bruk av fks, Exstasy eller andre kjemiske kjemiske stoffer som endrer opptaket av serotonin?  Les svaret


psykose eller ocd? Jeg har vanlig ocd i stor utsrekning. I tillegg har jeg hatt perioder hvor jeg opplever virkelighetsbrudd. Feks blir en vanlig hiv obsession, plutselig forværret ved et høyfjellshotell. Jeg får det for meg at en av de andre pasientene har HIV og at han har blødd i shampoen min, også frykt at han har sneket seg inn på rommet mitt og blødd på barberhøvelen min. Samme tid får sterk uggen følelse om at en lesbisk kvinne vil sette en forbannelse på meg. Er overbevist om disse tingene noen timer/dager, så blir jeg mer usikker, og tenker i vanlige ocd baner.Også noen ganger i lengre perioder har jeg hatt ocd helt uten å vite at jeg tenker irrasjonelt, eller at tankene er urimelige.  Les svaret


Hei!. Jeg er en jente på 25 år som ved et par anledninger har hatt psykoser i forbindelse med alkoholinntak. dette var selvsagt veldig ubehagelig. jeg har en angst/depresjons- diagnose fra før. er slike alkoholrelaterte psykoser vanlige? Kan dette skje igjen?  Les svaret


Prolactin stigning og synsforstyrrelserHei ! Jeg bruker for tiden 7,5 mg Zyprexa og 50 mg Zoloft , har i omtrent 9 år nå slitt med periodisk forekommende synsforstyrrelser.. Antakelig helt siden jeg brukte fluanxol.. Synsforstyrrelsene klarer jeg ikke å beskrive.. Men sliter med en form for blikk kramper på venstre øye når jeg får anfallene...Det ble kalt blikkparese når jeg en gang tidligere spurte på en legeside.. Jeg må understreke at jeg ikke ser FOLK eller FARGER når jeg har synsforstyrrelsene det er bare ting som skjer som tvinger særlig venstre øye til å  Les svaret


Hva er utbrent schizofreni?  Les svaret


er seroquel en vektøkende medisin?står på 400mg om dagen..føler at jeg ikke klarer å ta de kg jeg gikk opp da jeg startet med de for ca 1/2 år siden  Les svaret


Hva kan være årsaken at det ofte er vanskelig å motivere pasientene til å ta antipsykotiske medisiner?  Les svaret


Kan en person med schizofreni fortelle om tidligere traumer korrekt, eller kan det skje at virkelighetsopplevelsen eller minnet påvirkes?  Les svaret


Hvis medikamenter har forårsaket psykose , er det da blitt en varig personlighetsendring, eller kan man bli frisk ved å slutte med medisinene?  Les svaret


Jeg er i en vurderingsfase der det handler om å familisere meg. Hun jeg har truffet hadde en episode med depressiv psykose for 5 år siden, og har i tiden etter brukt antipsykotika.I dag bruker hun Zeldox 120 mg/døgn, og jeg er engstelig med tanke på eventuell graviditet, amming og bivirkninger.1) Er bruk av dette medikamentet forenlig med graviditet og amming?2) Må jeg regne med at hun ikke vil kunne slutte med antipsykotika?  Les svaret


NNår er det riktig å gi beskjed til pårørende at noe er galt fatt selv om personen ikke vil si noe og ikke vil oppsøke hjelp selv. denne person har vært innlagd en gang og hva som hendte vil den ikke snakke om mener at en kan klare å hvile selv hjemme dette etter at den var kommet såpass til seg selv at den visste hvor den var(etter sånn ca to ukers tid).Hvem kan få inf. om hva som er galt når det er snakk om et myndigt menneske som ikke vil slippe noen inn?  Les svaret
jeg har været indlagt med en psykose for et halvt år siden og blevet behandlet med risperdal. Har ikke taget medicin i snart to måneder. Har inge psykostiske træk men føler mig følelsesløs kan hverken mærke, sorg, glæde, angst eller vrede. Hvad tro I det

Svar:

Etter en psykose er det relativt vanlig med en depresjon etterpå. Din beskrivelse av tilstanden kan være en slik depresjonsreaksjon men det kan også være en slags ettertilstand av psykosen. Psykosetype, evt. utløsende årsaker og symptomene en evt. hadde før psykosen kan gi verdifulle opplysninger. Din lege kan enten gi svar på disse spørsmål, evt. kan han forhøre seg hos spesialist dersom han er i tvil.


Jeg har vært til utredning for psykisk lidelse mange ganger. Jeg har psykotisk grunnproblematikk, dette viste seg ved seponering av 10 mg Zyprexa, da jeg ble svært psykotisk (dette var mens jeg var innlagt). Tar nå Seroquel 800mg. Det virker i regelen bra. Selv mener jeg at jeg har paranoid schizofreni, men siden ingen

Svar:

Det er ikke så uvanlig at en kan ha mange forskjellige psykiske lidelser, enten samtidig eller til forskjellige tider. Dersom du har en psykotisk lidelse kan du samtidig ha en spiseforstyrrelse; det ene utelukker ikke nødvendigvis det andre. Dersom en har en depresjon og en psykose er det avklarende om depresjonen eller de psykotiske symptomene kom først. Det er heller ikke avgjørende om lidelsen kalles organisk psykose eller schizofreni, det er mer avgjørende om en kan få kontroll over symptomene eller om en klarer å leve best mulig uten å bli styrt av symptomene. Det kan virke forvirrende med mange ulike sympomer . Når det gjelder fysiske lidelser kan en ha influensa, diabetes, angina pectoris i tillegg til benbrudd. Det er altså ikke snakk om hvilken lidelse dette er men hvilke lidelser en har.


Jeg har perioder der jeg lider av vrangforestillinger og hallusinasjoner. Legen har foreslått at jeg skal prøve en medisin som heter Zeldox.

Svar:

Alle medikamentene som brukes mot psykotiske symptomer kan ha gord effekt hod noe og være uten effekt hos andre. Dette er ofte årsaken til at en må prøve seg frem for å finne det medikamentet som fungerer best hos den enkelte. Vrangforestillinger og hallusinasjoner er i utgangspunktet ikke farlige og svært mange lever med slike symptomer. Spørsmålet er mer om en lar seg styre av hallusinasjoner og vrangforestillinger. Dersom en skjønner at en forestilling eller hallusinasjon er et sykdomssymptom som en ikke blir styrt eller påvirket av kan en leve med symptomene. Dersom dette er uttalt plagsomt eller hindrer deg i livsutfoldelse og derfor begrenser opplevelsen av å ha det bra bør en vurdere medikamenter som demper eller fjerner symptomene.


Jeg har vært i psykose og går nå på seroquel 200. Jeg ser enda ting og hører av og til stemmer i hodet. Medisinene gjør at jeg er mye rolige og ikke blir redd når jeg hallusinerer. Finnes det medisin som kan ta bort symtomene? Burde jeg øke seroguel eller bytte medisin?

Svar:

Målet med nevroleptikabehandling er bl.a. å få bort stemmene eller å dempe symptomene så mye at de ikke reduserer livskvalitet . Ved Serequel har mange erfart at det er nødvendig med høyere dosering for å få adekvat effekt. Be din lege å ta blodprøve ( serumkontroll) av Serequel og send dette til laboratoriet i Trondheim, dette kan gi en pekepinn om korrekt dosering. Fortsatt symptomer ved serequel-bruk kan tyde på for lav dosering


Jeg er litt forvirret angående forskjellen/likheten på affektiv lidelse og psykotiske forvirringstilstander. Hva er årsak, hvordan diagnoserer man og hvilken behandling finnes.Hvor kommer manisk depressiv under?

Svar:

Du stiller egentlig mange spørsmål. For behandling se under tema bipolar lidelse under hovedtema depresjon. Når det gjelder psykosesymptomer og manisk depressiv så er diagnosebeskrivelsene endret. Vi bruker ikke lenger betegnelsen manisk depressiv sinnslidelse eller psykose men bipolar lidelse med eller uten psykose. En kan ha en bipolar lidelse uten å være psykotisk og en mani eller depresjon som symptom fra bipolar lidelse kan utvikle seg til psykose, dvs. med vrangforestillinger eller aktive psykotiske symptomer som f.eks. hallusinasjoner.


Jeg ble

Svar:

Du beskriver "lettere grad av forvirring". Mange hevder at "forvirring" kan være et godt uttrykk på psykose, det betyr imidlertid ikke at enhver person som er forvirret lider av psykose. Man kan være psykotisk selv om man er helt upåfallende f.eks. ved at tankene er endret. Jeg vet for lite om din tilstand til å besvare spørsmålet adekvat.


Min kone ble innlagt på psykiatrisk avdeling 5 uker etter vårt første fødsel. De sier at de t r o r at det er fødselspsykose, men er ikke sikker. Min kone er totalt forandret og jeg synes at hele min verden har rast sammen. Vi har en nydelig datter, som nå har blitt 7 uker, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Datteren min blir tatt godt vare på, både av min mor, min søster og min kones mor. Og ikke minst, meg selv. Jeg vet at det ikke finnes noe fasit på hvor lang tid en kan ha en psykose, så mitt spørsmål er: Finnes det et sted i Oslo som virkelig er flinke på dette område? Hvis ikke i Oslo, hva med resten av landet? Og hvis ikke Norge har et tilbud...vet noen om andre steder rundt om i verden som har fødselspsykose som ekspertområde? Håper på et snarlig svar fra noen...jeg begynner å bli desperat etter informasjon. På forhånd, takk.

Svar:

Svangerskapspsykose blir godt behandlet på psykiatriske avdelinger. Når avdelingen sier " de tror det er svangerskapspsykose" regner jeg med at der er en viss usikkerhet i bakgrunnen for psykosen, det betyr ikke usikkerhet omkring hvordan tilstanden skal behandles. Det er vanlig at den som får en psykose blir helt forandret, det er sykdommen som er årsak til dette. Når konen din blir frisk blir hun som før. Dersom det går lang tid uten tilfredsstillende bedring er det vanlig å tilby ECT-behandling, en behandling som har vist god effekt ved svangerskapspsykose. Det stedet i Norge som har arbeidet mest med svangerskapsdepresjon og svangerskapspsykose er Haukeland sykehus, der psykiater Berle har vært spesielt opptatt av dette tema.


Min mann er 44 år og fikk diagnosen manisk depressiv for 11 år siden. Han var da syk i 6 måneder, først manisk og deretter depressiv. Han har gått på litium i 11 år og vært 100% frisk og velfungerende. På en forretningsreise til utlandet for 4 måneder siden ble han svært syk (manisk) kun 3 dager etter at han reiste hjemmefra. Jeg merket ingen fovarsler. Han kom seg ut av psykosen etter ca. 2 uker og begynte i jobb igjen etter 7 uker. Han tok det svært tungt at han var blitt syk igjen, og jeg opplevde han som litt deprimert, men velfungerende i ca. 2 mnd. Nå er han imidlertid helt psykotisk med fortapelsestanker, religiøse vrangforestillinger etc. Han er ble innlagt i går. Min fortvilelse er stor, og jeg lurer veldig på hvor lenge det kan vare. Er det noen som aldri kommer seg ut av en psykose?

Svar:

Det er et6 krav for å stille diagnosen bipolar 1 ( manisk-depressiv) at en er frisk mellom sykdomsepisodene. Hvor lang tid det vil ta før mannen din blir frisk er vanskelig å antyde, det avhenger av behandlingen og hvordan han responderer på behandlingen. Du må regne med at han kommer ut av denne vanskelige fasen, hovedutfordringen fremover vil være å finne adekvat forebyggende behandling. ( Se annet sted på Nettpsykiateren vedr. behandling ved bipolar lidelse)


hej.. Jeg har hatt en depresjon, og som følge av denne har jeg begynt å hallisunere.. Hører utydelige stemmer, ike ofte, men de er der.. hva gjør jeg?

Svar:

Psykotiske symptomer slik som hallusinasjoner kan forekomme ved alvorlige depresjoner. Symptomene og tilstand kan behandles effektiv. Du bør kontakte lege snarest.


Kan en person som har psykotiske utbrudd fortelle om sine opplevelser i etterkant?

Svar:

Ja! Mange unnlater imidlertid dette fordi det oppleves som flaut eller skremmende eller ønsker å glemme alt så fort som mulig. Redsel for å bli stemplet som gal har også betydning.


Hva vet man om kortvarige/langvarige skadevirkninger på hjernen etter en gjennomgått psykose? Hvilke konsekvenser kan det ha for et barn å gjennomgå en psykose? Er man mer utsatt for å få en ny psykose hvis man først har gjennomgått en? Regner man med at noen er mer sårbar for å få en psykose enn andre?Kan en psykose føre til at en lidelse som man kanskje var sårbar for , bryter ut. Fks. BIP lidelse eller annen? Er det fare for lanvarige skader på hjernen ved bruk av fks, Exstasy eller andre kjemiske kjemiske stoffer som endrer opptaket av serotonin?

Svar:

Generelt kan en si at jo flere ganger en har hatt en psykotisk tilstand jo større er risikoen for å oppleve dette påny. Dette er hovedårsaken til at en anbefaler nevroleptica-vedlikeholdsbehandling ved slike tilstander. Vi regner ikke med at hjernen blir skadet ved et psykotisk gjennombrudd . Vi vet at f.eks. ved schizofreni , som regnes som en alvorlig psykotisk tilstand, blir ca. 1/3 av pasientene helt friske. 1/3 blir bedre og kun 1/3 forblir dårlige med psykotiske kroniske symptomer. Ved andre, mer akutte tilstander, er prognosen bedre. De aller fleste blir helt bra selv om de opplever å bli psykotiske. Vi regner med at alle mennesker kan få psykotiske symptomer ved bestemte belastninger. Ved slike tilfeller kan det virke som om kroppens måte å beskytte forstanden på er ved hjelp av psykosesymptomer.


psykose eller ocd? Jeg har vanlig ocd i stor utsrekning. I tillegg har jeg hatt perioder hvor jeg opplever virkelighetsbrudd. Feks blir en vanlig hiv obsession, plutselig forværret ved et høyfjellshotell. Jeg får det for meg at en av de andre pasientene har HIV og at han har blødd i shampoen min, også frykt at han har sneket seg inn på rommet mitt og blødd på barberhøvelen min. Samme tid får sterk uggen følelse om at en lesbisk kvinne vil sette en forbannelse på meg. Er overbevist om disse tingene noen timer/dager, så blir jeg mer usikker, og tenker i vanlige ocd baner.Også noen ganger i lengre perioder har jeg hatt ocd helt uten å vite at jeg tenker irrasjonelt, eller at tankene er urimelige.

Svar:

Ved "malign OCD" kan en få psykosegjennombrudd. Symptomene ligner schizofreni.Nevroleptikabehandling kan være nødvendig i slike faser.


Hei!. Jeg er en jente på 25 år som ved et par anledninger har hatt psykoser i forbindelse med alkoholinntak. dette var selvsagt veldig ubehagelig. jeg har en angst/depresjons- diagnose fra før. er slike alkoholrelaterte psykoser vanlige? Kan dette skje igjen?

Svar:

Dette kan skje igjen, mengden alkohol har oftest betydning. Ette drikking er det enkelt som får kraftige depressive reaksjoner, mange får såkalt " bonanger", dette er muligens en lettere depressiv reaksjon. Psykoser er vanligst etter langvarig drikking og brå drikkestopp. Delirium tremens er en slik psykose.

Endel pasienter med bipolar lidelse ( som ikke er diagnostisert) får psykosegjennombrudd slik du beskriver. Det beste rådet er nok å kutte ut all drikking, du tåler det ikke.


Prolactin stigning og synsforstyrrelserHei ! Jeg bruker for tiden 7,5 mg Zyprexa og 50 mg Zoloft , har i omtrent 9 år nå slitt med periodisk forekommende synsforstyrrelser.. Antakelig helt siden jeg brukte fluanxol.. Synsforstyrrelsene klarer jeg ikke å beskrive.. Men sliter med en form for blikk kramper på venstre øye når jeg får anfallene...Det ble kalt blikkparese når jeg en gang tidligere spurte på en legeside.. Jeg må understreke at jeg ikke ser FOLK eller FARGER når jeg har synsforstyrrelsene det er bare ting som skjer som tvinger særlig venstre øye til å

Svar:

Prolaktinstigning kan gi synsforstyrelse dersom hypofysen (der prolactin produseres) er forstørret og presser på synsnerven.

Dette kan undersøkes enten ved å undersøke prolactin-nivået i blod eller ved å ta et CT bilde av hypofysen.

Du beskriver etter det jeg forstår et typisk anfall av akutt dystoni.Du bør diskutere med legen din om et annet preparat gir mindre tendens til dette. Alternativt kan du bruke et preparat som hindrer slike anfall, f.eks. akineton.

Slike annfall er SV+åRT ubehagelig , snakk med legen din slik at han kan sørge for at dette ikke skjer igjen.


Hva er utbrent schizofreni?

Svar:

Begrepet var mye brukt tidligere. Erfaringsmessig var det mange pasienter med denne diagnosen der symptomene etterhvert avtok i intensitet slik at psykoseproblematikken knapt var merkbar. " Lidelsen brant ut".


er seroquel en vektøkende medisin?står på 400mg om dagen..føler at jeg ikke klarer å ta de kg jeg gikk opp da jeg startet med de for ca 1/2 år siden

Svar:

Seroquel kan gi vektøkning, selv om det synes mindre uttalt, sammenliknet med andre antipsykotiske legemidler.


Hva kan være årsaken at det ofte er vanskelig å motivere pasientene til å ta antipsykotiske medisiner?

Svar:

Mange med psykose opplever seg ikke som syke og føler derfor ikke behov for behandling.Tidligere erfaring med medikamentene kan være negativ ( bivirkninger etc)


Kan en person med schizofreni fortelle om tidligere traumer korrekt, eller kan det skje at virkelighetsopplevelsen eller minnet påvirkes?

Svar:

Generelt påvirkes minnet/ hukommelsen av et alvorlig traume. Det som erindres må ikke oppfattes som en entydig " sann historie".Dette gjelder også ved schizofreni, men dersom psykosesymptomene har relavans til traumet, må en forvente at vrangforestillingene kan påvirke erindringen.


Hvis medikamenter har forårsaket psykose , er det da blitt en varig personlighetsendring, eller kan man bli frisk ved å slutte med medisinene?

Svar:

Vanligvis vil tilstanden bedres når medikamentet fjernes. Det er imidlertid kjent at enkelte stoff/medikamenter f.eks. hasj kan gi varige personlighetsendringer selv om man slutter med stoffet.


Jeg er i en vurderingsfase der det handler om å familisere meg. Hun jeg har truffet hadde en episode med depressiv psykose for 5 år siden, og har i tiden etter brukt antipsykotika.I dag bruker hun Zeldox 120 mg/døgn, og jeg er engstelig med tanke på eventuell graviditet, amming og bivirkninger.1) Er bruk av dette medikamentet forenlig med graviditet og amming?2) Må jeg regne med at hun ikke vil kunne slutte med antipsykotika?

Svar:

Ettersom dette gjelder en bestemt person kan jeg ikke gi deg korrekt svar. Den legen eller psykiateren som har behandlingsansvaret for hun du har truffet vil kunne svare på disse spørsmål.


NNår er det riktig å gi beskjed til pårørende at noe er galt fatt selv om personen ikke vil si noe og ikke vil oppsøke hjelp selv. denne person har vært innlagd en gang og hva som hendte vil den ikke snakke om mener at en kan klare å hvile selv hjemme dette etter at den var kommet såpass til seg selv at den visste hvor den var(etter sånn ca to ukers tid).Hvem kan få inf. om hva som er galt når det er snakk om et myndigt menneske som ikke vil slippe noen inn?

Svar:

Både pårørende og offentlig myndighet har et ansvar for å få brakt på det rene om en person er alvorlig psykisk syk uten selv å være i stand til å be om hjelp. Problemet ved alvorlig psykose kan være at pasienten føler seg frisk selv om vedkommende er alvorlig syk.