Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


KAN JEG FÅ DEKKET TANNLEGEUTGIFTER MEN JEG GÅR I BEHANDLING FOR ANGSTLIDELSE?  Les svaret


Hei Mitt spørsmål lyder slik: Får jeg lov som pasient (lider av depresjon) til å bli venn/kjæreste med min psykolog siden jeg liker henne godt og føler meg forelsket i henne.Takk på forhånd.  Les svaret


En far lurer på om familien har rett til å kreve psykologens notater/sjonal utlevert etter at deres 15 år gamle barn valgte å ta sitt eget liv under behandling hos denne psykologen. Psykologen nektet å gi ut dette på henvendelse fra familien. De fikk bare  Les svaret


Har vært plaget med angst,hovedsakelig sosialangst siden 20 års alderen Har vært innom forskjellige opplegg med psykologer og innlegging på psykiatisk klinikk. Angsten medførte også en tid alkoholproblemer. Er i dag 54 år, og av medisin bruker jeg anafranil og stesolid. Jeg har hele tiden vært i arbeid.Merker nå att jeg blir mere og mere utslitt av å stadig ha denne angsten og forholde seg til. Alt hva som kan ventes meg om dagen må forberedes med så og så mye stesolid. Kan jeg ha krav på å få uførepensjonere meg p.g.a. angsten.  Les svaret


Jeg har depresjoner/angst som gjør at jeg er litt  Les svaret


Hei. Jeg lurer på hvor lenge jeg kan ha krav på sykemelding. Jeg får nå behandling mot panikkangst,tabeletter som heter zoloft. Og har vært sykemeldt i 6uker. Men sykemeldingen går ut snart men jeg føler at jeg ikke klarer å gå tilbake til jobben enda,sid  Les svaret


jeg kjenner noen som er lagt inn på lier.hun begynte tidlig med å male romet sitt svart.så ble det bare være hun har kuttet seg opp på armer å andre steder hun vet ikke selv hvorfor hun gjør dette.hele familien er redde.håper på svar raskt........hun ble lagt inn på lier på søndag.håper på noen gode råd.........hilsen en som vil hjelpe................  Les svaret


Er det mulig å stille spørsmål (anonymt)uten at disse blir lagt ut på nettet?  Les svaret


Hei. Jeg er 16 år og lurte på om jeg har rett til gratis behandling hod psykolog eller psykiater... Hilsen H.H.  Les svaret


HeiHvorfor brukes det en masse sjemaer hos psykiater som pasienten må fylle ut. Da jeg ble henvist til psykiater noe trygdekontoret forlangte i forbindelse med søknad om rehabiliteringspenger. fikk jeg av psykiateren en masse skjema som jeg skulle svare på. Det endte med at jeg ble urolig og fikk angst og fikk probemer med å svare på spørsmålene og var redd for at det jeg svarte ikke ble rett,  Les svaret


Hei.Jeg er en jente i begynnelsen av 20'årene som er mye depressiv. I den forbindelse har jeg tatt kontakt med psykolog, men har nå stått i venteliste i snart 2 måneder. Jeg er veldig mye depressiv og lider av sosial angst. I tillegg har jeg hatt en turbulent oppvekst og har flere innlegelser bak meg. Har jeg noen rett på hurtigere å få komme i kontakt med psykolog og komme inn under en behandlingsform, eller må jeg bare vente? Jeg har veldig tunge stunder til tider, mange lange tider, noe jeg også har forklart legen min, men det ser ut til at jeg ikke blir tatt seriøst. I tillegg er jeg veldig redd for å gå ut og søke hjelp, derfor tør jeg ikke gå direkte til psykologen å mase om en time. Kan jeg derfor gå til legen og spør om fortgang i dette? Jeg kan ikke leve sånn som dette lenger :(  Les svaret


Kjæresten min, som er 23 år, har hatt alvorlige psykiske problemer siden 14 års alderen, noe som har forblitt ubehandled og ofte tilsideskjøvet. Nå er jeg redd for at problemene begynner å ta knekken på henne. Hun har sagt seg villig til å endelig oppsøke hjelp hos psykologpsykiater, men at vi ikke har råd. Hvor mye koster slik hjelp, og er det mulig å få finansiell støtte uten at hun er nødt å erklære seg arbeidsufør?  Les svaret


Hvorfor får ikke ad/hd mennesker den hjelpen de trenger innen psykiatrien?Søvnproblemer,aggresjon,selvmordstanker,mange stygge drepetanker blir ikke tatt på alvor pga. at den kan sjerpe seg i enkelte situasjoner. er legene helt blind for dette? kan de for lite om ad/hd? Utslitt mor spør  Les svaret


hva skal pårørende gjøre når en dement , suicidal kvinne blir sendt hjem fra psykriatisk avdeling for å klare seg selv?  Les svaret
KAN JEG FÅ DEKKET TANNLEGEUTGIFTER MEN JEG GÅR I BEHANDLING FOR ANGSTLIDELSE?

Svar:

Mange fylker har en ordning som sikrer fri tannlegebehandling for pasienter som går i faste behandlingsopplegg. Kravet er at en i løpet av en 3 måneders periode har ukentlig behandlingskontakt med offentlig psykiatrisk poliklinikk, privatpraktiserende psykiater eller psykolog ( som har driftstilskudd) eller at en har tilsvarende fast oppfølging av hjemmesykepleietjeneste eller psykiatrisk sykepleier i kommunen.

Offentlige tannleger kan gi nærmere opplysning on rettigheter, det er nødvendig at behandlingsstedet ( poliklinikk el.l.) bekrefter på et skjema at kontakten er ukentlig og langvarig ( mer enn 3 mnd)


Hei Mitt spørsmål lyder slik: Får jeg lov som pasient (lider av depresjon) til å bli venn/kjæreste med min psykolog siden jeg liker henne godt og føler meg forelsket i henne.Takk på forhånd.

Svar:

Det er vanlig ved psykologisk behandling at det oppstår følelser mellom pasient og behandler. Følelsene kan være sinne og forbannelse eller ulike grader av følelsen av å sette pris på eller bli glad i. Psykologen vil kalle slike reaksjoner for overføring. På tilsvarende måte kan behandleren merke positive eller negative følelser overfor pasienten . Slike reaksjoner kalles motoverføring. Dersom en psykolog/lege eller annen behandler innleder et seksuelt forhold til en pasient må behandleren vurderes som uegnet. Slike forhold medfører ofte anmeldelse og vil kunne resultere i at behandleren mister sin lisens. Et evt. kjærlighetsforhold mellom psykolog og pasient er ikke et likeverdig forhold og det er psykologens ansvar å forhindre at noe slikt skjer. Det er selvsagt lov å bli glad i behandleren sin men dersom kreftene brukes til å gruble over et evt. kjærlighetsforhold vil en oftest gå glipp av den behandlingseffekten som var målet med behandlingen. Det er viktig å snakke med behandleren sin om dette tema dersom slike tanker og følelser blir fremtredende


En far lurer på om familien har rett til å kreve psykologens notater/sjonal utlevert etter at deres 15 år gamle barn valgte å ta sitt eget liv under behandling hos denne psykologen. Psykologen nektet å gi ut dette på henvendelse fra familien. De fikk bare

Svar:

Dersom det oppstår uenighet vedrørende journaltilgang vil jeg anbefale pårørende å henvende seg til Fylkeslegen om saken.


Har vært plaget med angst,hovedsakelig sosialangst siden 20 års alderen Har vært innom forskjellige opplegg med psykologer og innlegging på psykiatisk klinikk. Angsten medførte også en tid alkoholproblemer. Er i dag 54 år, og av medisin bruker jeg anafranil og stesolid. Jeg har hele tiden vært i arbeid.Merker nå att jeg blir mere og mere utslitt av å stadig ha denne angsten og forholde seg til. Alt hva som kan ventes meg om dagen må forberedes med så og så mye stesolid. Kan jeg ha krav på å få uførepensjonere meg p.g.a. angsten.

Svar:

Uføretrygd kan innvilges når en har en sykdom som medfører at en er minst 50% varig arbeidsufør til ethvert arbeid. Det kreves videre at all behandling skal være forsøkt og at det ikke finnes utsikter til bedring av ervervsevnen. Attføring skal være forsøkt. Spørsmål om uføretrygd-søknad må en ta opp med sin lege eller med trygdekontoret.


Jeg har depresjoner/angst som gjør at jeg er litt

Svar:

Rikstrygdeverket sier følgende om rett til sykepenger:

"Pasienten kan ha rett til sykepenger når han/hun er i inntektsgivende arbeid som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Den som vanligvis er yrkesaktiv, men bare midlertidig ikke er i arbeid, kan også ha rett til sykepenger etter nærmere fastsatte regler. Likeledes kan arbeidsløse som mottar dagpenger under arbeidsløshet eller ventelønn fra Statens Pensjonskasse, ha rett til sykepenger etter særskilte bestemmelser".

De plagene som du beskriver høres ut til å være svært hemmende for deg. Ved universiteter og høyskoler finnes det en psykisk helsetjeneste for studenter der du kan få både utredning og behandling for dine plager og nærmere informasjon omkring rettighetene dine ved sykdom.


Hei. Jeg lurer på hvor lenge jeg kan ha krav på sykemelding. Jeg får nå behandling mot panikkangst,tabeletter som heter zoloft. Og har vært sykemeldt i 6uker. Men sykemeldingen går ut snart men jeg føler at jeg ikke klarer å gå tilbake til jobben enda,sid

Svar:

Sykemelding brukes så lenge det er nødvendig for behandlingen for å gjøre pasienten arbeidsfør. Behandling av psykiske lidelser tar ofte noe tid , det kan derfor ikke settes opp noen fast norm. I prinsippet kan en være sykemeldt i max. 52 uker, dersom en absolutt ikke er arbeidsfør. De fleste kommer seg og blir arbeidsfør selv om en får en panikkangstlidelse.


jeg kjenner noen som er lagt inn på lier.hun begynte tidlig med å male romet sitt svart.så ble det bare være hun har kuttet seg opp på armer å andre steder hun vet ikke selv hvorfor hun gjør dette.hele familien er redde.håper på svar raskt........hun ble lagt inn på lier på søndag.håper på noen gode råd.........hilsen en som vil hjelpe................

Svar:

Ta kontakt med posten der vedkommende er innlagt. Undersøk om du kan komme på besøk og spør om du kan være til hjelp


Er det mulig å stille spørsmål (anonymt)uten at disse blir lagt ut på nettet?

Svar:

Nettpsykiateren kan desverre ikke svare direkte på pasientspørsmål. Kun spørsmål som er anonyme og som er av generell karakter ,slik at spørsmål og svar kan være av interesse for mange, blir besvart. Det svares derfor kun ved at spørsmål og svar finnes blant emnene i " ofte spurte spørsmål " FAQ.


Hei. Jeg er 16 år og lurte på om jeg har rett til gratis behandling hod psykolog eller psykiater... Hilsen H.H.

Svar:

Personer under 18 år slipper å betale egenandel for psykoterapi hos psykiater og psykolog dersom psykologen har driftstilskudd.


HeiHvorfor brukes det en masse sjemaer hos psykiater som pasienten må fylle ut. Da jeg ble henvist til psykiater noe trygdekontoret forlangte i forbindelse med søknad om rehabiliteringspenger. fikk jeg av psykiateren en masse skjema som jeg skulle svare på. Det endte med at jeg ble urolig og fikk angst og fikk probemer med å svare på spørsmålene og var redd for at det jeg svarte ikke ble rett,

Svar:

Noen psykiatere bruker mange skjema for å stille korrekt diagnose etc. Si til psykiateren at du blir engstelig for å gjøre feil.Kanskje han kan klare å skrive en trygdeerklæring uten bruk av mange ulike skjema.


Hei.Jeg er en jente i begynnelsen av 20'årene som er mye depressiv. I den forbindelse har jeg tatt kontakt med psykolog, men har nå stått i venteliste i snart 2 måneder. Jeg er veldig mye depressiv og lider av sosial angst. I tillegg har jeg hatt en turbulent oppvekst og har flere innlegelser bak meg. Har jeg noen rett på hurtigere å få komme i kontakt med psykolog og komme inn under en behandlingsform, eller må jeg bare vente? Jeg har veldig tunge stunder til tider, mange lange tider, noe jeg også har forklart legen min, men det ser ut til at jeg ikke blir tatt seriøst. I tillegg er jeg veldig redd for å gå ut og søke hjelp, derfor tør jeg ikke gå direkte til psykologen å mase om en time. Kan jeg derfor gå til legen og spør om fortgang i dette? Jeg kan ikke leve sånn som dette lenger :(

Svar:

Du kan enten ringe til psykologen for å høre hvor lang ventetid det er eller be din lege om å "purre". Dersom du er henvist til en offentlig poliklinikk har du krav på evaluering etter få uker, behandlingen sterter avhengig av ventelistens lengde. Dersom du mener tilstanden er så alvorlig at du bør prioriteres frem på ventelisten må du be din lege om å sende ekstraopplysninger til det sted du står på venteliste


Kjæresten min, som er 23 år, har hatt alvorlige psykiske problemer siden 14 års alderen, noe som har forblitt ubehandled og ofte tilsideskjøvet. Nå er jeg redd for at problemene begynner å ta knekken på henne. Hun har sagt seg villig til å endelig oppsøke hjelp hos psykologpsykiater, men at vi ikke har råd. Hvor mye koster slik hjelp, og er det mulig å få finansiell støtte uten at hun er nødt å erklære seg arbeidsufør?

Svar:

Offentlige poliklinikker og psykologspesialister/psykiatere som har avtale med det offentlige tar en egenandel for konsultasjon på 245,-- inntil frikortbeløpet er nådd (for tiden 1550 kr i året). I dette beløpet inngår utgifter for legehjelp, medisiner på blå resept mm. Mer nøyaktig informasjon finner du på trygdeetaten sine nettsider. Lykke til!


Hvorfor får ikke ad/hd mennesker den hjelpen de trenger innen psykiatrien?Søvnproblemer,aggresjon,selvmordstanker,mange stygge drepetanker blir ikke tatt på alvor pga. at den kan sjerpe seg i enkelte situasjoner. er legene helt blind for dette? kan de for lite om ad/hd? Utslitt mor spør

Svar:

Diagnosen skal vanligvis stilles hos barn og barna kan henvises til Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Disse kan evt. henvise videre til personer med spesialkompetanse.Erfaringsmessig er det vanskeligere å få hjelp dess større barna er. Dette gjelder særlig ved tilleggsproblemer som rus og kriminalitet.


hva skal pårørende gjøre når en dement , suicidal kvinne blir sendt hjem fra psykriatisk avdeling for å klare seg selv?

Svar:

Dels konferere med legen og sykepleiertjenesten i kommunen, dels bli enige med øvrige familiemedlemmer om hvordan en skal forholde seg.