Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


Redd for å fly?

       

Flyskrekk er en hyppig forekommende form for angstlidelse. Selve årsak til angstsymptomene kan være ulik fra person til person. Noen er redd høyden, andre er skremt av en trang kabine og manglende mulighet for å kunne forlate flyet når de ønsker det. Manglende følelse av kontroll og følelsen å være avhengig av piloten kan være sentral for andre. De fleste er dog redd for å få angstanfall under flyturen og frykter ukontrollerbare angstsymptomer som svetting, hjertebank, følelse av åndenød, skjelving, kvalme.

Hvor kommer flyskrekken fra? Et mindretall har opplevd truende situasjoner under en flytur som eksempelvis sterke turbulenser eller vanskelige forhold under start og landing. Allikevel er de fleste som lider av flyskrekk klar over at fly ansees å være en av de sikreste transportmidlene som finnes og at flyskrekk dermed blir ”ubegrunnet eller overdreven”.

Etter å ha opplevd angstsymptomer under en flytur blir det vanskelig å gå om bord på et fly uten å få angstsymptomer. Har man dog opplevd angst under en flytur og klarer deretter å samle flere positive erfaringer under nye flyturer, kan man fort bli kvitt flyskrekken.

Hvordan bli kvitt flyskrekk? Det finnes behandlingsmuligheter hos psykolog/psykiater, offentlig eller privat og det arrangeres kurs rundt om i landet. Mange klarer å unngå å bruke fly, andre vil prøve å dempe angsten og ubehagelige følelser med alkohol eller beroligende medisiner, på sikt er dette lite egnede strategier og det anbefales:

* Atferdsterapi

Atferdsterapi vurderes å være sentral i behandling av fobiske angstlidelser. Ved å bli konfrontert med angstfremkallende situasjoner med angstreduksjon som følge vil angstnivået ved neste konfrontasjon synke. Vesentlig for å oppleve angstreduksjon blir opplevelse av mestring, dvs. at man under en konfrontasjon opplever at angstnivået minker (se også artikkel om angsttrening i hovedsekjson ”angst”). Angsttrening kan gjennomføres ”in vivo”, dvs. i den situasjonen som fremkaller angst, men også ”in sensu”, dvs. at den angstfremkallende situasjonen simuleres og bearbeides på tankenivå. Med andre ord, atferdsterapi betyr at angsten blir opplevd i terapien. Et unntak er den såkalte ”systematiske desensibiliseringen” der pasienten i første omgang lærer en avslappingsteknikk (progressiv muskelrelaksasjon eller Jacobson-trening). Når pasienten er i en maksimal avslappet tilstand blir angstfremkallende ”bilder” presentert, dog ”lav dosert” og i en slik intensitet at pasienten forblir rolig og ikke får opplevelse av angst. Gradvis konfronteres pasienten med mer og mer ”truende” situasjoner og målsettingen blir at pasienten, i en rolig og avslappet tilstand, klarer å etterleve disse i utgangspunkt truende situasjoner.

* Kognitiv terapi

Tankeprosesser som bidrar til å utvikle og vedlikeholde negative følelser blir undersøkt og vurdert som hensiktsmessige eller uhensiktsmessige. Alternative tolkninger og holdninger blir utarbeidet og erstattet med hensiktsmessige reaksjonsmønster.

* Informasjon

Informasjon blir et viktig element i en terapi. Vår atferd og opplevelse er først og fremst preget av våre antakelser, informasjon og korreksjon av eventuelle feilforestillinger vil kunne ufarliggjøre det som i utgangspunktet ble vurdert som truende og farlig. En erfaren pilot kan her gi viktige opplysninger om flyets sikkerhet og tekniske aspekter.

* Kurs

Både SAS og Braathens arrangerer flere kurs årlig for å mestre flyangsten. Mer informasjon får du hos de respektive flyselskap. Det finnes også ”do it yourself” metoder, bøker og video, her kan det spesielt nevnes: ”Det er ikke farlig å fly” – Av Øivind Ekeberg. Gyldendal Norsk Forlag. 100 sider – kr 135 og ”Flying? No fear!” – Av Capt. Adrian Aker-Douglas & George Georgiou. Summerdale. 100 sider – kr 98. Mer informasjon og videomateriale finnes på www.flyglede.com Til slutt noen enkelte grep for å minke angstnivå under flyturen:

* Unngå koffeinholdige drikkevarer som kaffe eller te, de kan gi hjertebank - drikk heller vann eller juice

* Unngå stress, ha god tid når du skal fly. Øker stressnivået øker også flyangsten

* Forsøk å avlede tankene under turen. Les en spennende bok, hør på avslappende musikk, snakk med medpassasjerer

* Er du ekstrem redd kan det være nyttig å informere kabinpersonale om din flyangst, de kan hjelpe deg under turen og gi deg følelse av trygghet * Sitt langt fram i kabinen, der er det mindre lyd og bevegelse

* Konsentrer deg om pusten - pust dypt, rolig og regelmessig - det hjelper!

* Og husk: Det er ikke flyturen som er farlig, kun det som foregår i din fantasi - unngå krisemaksimering!

GOD TUR!