Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


Anorexia Nervosa

       

Svært mange mennesker er opptatt av å påvirke kroppsvekten og flere prøver å oppnå vektreduksjon gjennom bevisst slanking, fremprovosert oppkast, bruk av avføringsmiddel eller overdreven fysisk aktivitet.

Man regner med at ca. 1 % av kvinnene mellom 15 og 25 år lider av anorexia nervosa. Sykdommen rammer i hovedsak kvinner, blant alle som har anorexia nervosa finner man ca. 5 % menn.

Bevisst slanking kan dermed være et forbigående fenomen, kan imidlertid også føre til utvikling av en alvorlig spiseforstyrrelse.

Ordet anoreksi betyr direkte oversatt "appetittmangel", betegnelsen "nervosa" peker på en psykisk årsak til forstyrrelsen.

Årsak

Spiseforstyrrelser må sees i lys av flere faktorer. En antar genetiske forhold, psykiske belastninger i puberteten, uløste familiære konflikter og samfunnsmessige faktorer som sentrale. Personer med anoreksi utvikler ofte en forstyrrelse av "kroppsskjema", dvs. Evnen til å vurdere egen kropp svikter og følelsen/overbevisning om å være for tjukk fører til ytterlig vektreduksjon.

Kroppslige symptomer

Stort vekttap, hormonelle forstyrrelser med uteblivelse av menstruasjonen kan føre til en forsinket fysisk og psykisk modning. Hjertefrekvens, blodtrykk og kroppstemperatur synker. Hudproblemer, tretthet, håravfall og ødemer kan opptre som følge av anoreksi. Pga. Konstant mangelernæring blir energiomsetningen redusert og normal kosthold vil initial føre til en vektøkning.

Psykiske forandringer

Personer med anoreksi tilstreber som regel en vektreduksjon. Dermed oppstår ofte en ekstrem angst for vektøkning (weight gain phobia). En minimal vektøkning kan således føre til panikkartig angst med økt kontroll over kroppsvekt som følge. Følelsesmessig labilitet, irritabilitet og alvorlige depresjoner oppstår. En ond sirkel er i gang!

Terapi

Hovedmålsetning er vektøkning!

Kroppslige og mentale komplikasjoner kan dermed bli unngått. I alvorlige tilfeller med medisinske komplikasjoner og/eller alvorlig depresjon med selvmordsfare kan sykehusinnleggelse bli aktuell. Den langsiktige oppfølgingen bør også rette seg mot årsakene til anoreksi og dermed være individuell tilpasset. Medikamentell behandling med antidepressiva bør overveies ved komorbide tilstander som depresjon og angst. Effekten av antidepressiva er lite dokumentert ved anoreksi alene.

Vil du vite mer?

besøk http://www.iks.no Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser