Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


Deprimert eller utbrent?

       

Deprimert eller Utbrent ? Det ene utelukker ikke det andre.

Mange som lider av utbrendthet vil ha seg frabedt å bli vurdert som deprimerte. Utbrendthet har en annen status, det er på en måte mindre stigmatiserende. En er liksom ikke psykisk syk. I tillegg kobles ofte utbrendthet til en forutgående langvarig slitsom ytelsesperiode. Mange finner trøst i at utbrendthet opptrer hos folk som brenner .... for noe. Depresjon er en tilstand som preges av at en er forandret på mange områder. En trenger ikke føle seg nedstemt eller deppa selv om en får diagnosen depresjon. Kanskje så mange som halvparten av personer som lider av depresjon føler at stemningsleiet er relativt normalt. Hovedsymptomet kan være energimangel eller følelsen av kraftesløshet. I tillegg til disse hovedsymptomene ( nedstemthet eller energimangel) kan en oppleve endring av søvn, apetitt, livslyst, overskudd til ulike gjøremål osv. Ved utbrenthet beskriver mange pasienter at de har lyst å gjøre en rekke ting men en må porsjonere ut kreftene. Ved depresjon er det oftest selve tiltakslysten som er endret. Ved utbrenthet opplever mange skyldfølelse fordi de ikke klarer å bidra til familiens gjøremål slik de ønsker ( mer arbeid og ansvar falller på ektefellen/ barn) men depreimerte ofte beskriver egen tilstedeværelse som en negativ faktor i seg selv i betydningen av at de andre har det bedre dersom jeg ikke finnes. Pasienter med utbrenthet legger ofte egne gjøremål opp etter hva de tidligere klarte eller hva de synes de burde klart med etterfølgende dårlig dag fordi de gjorde for mye . ( listen legges for høyt). Ved depresjon er tendensen oftere at en kutter ut gjøremålene forde en ikke har lyst/overskudd eller krefter.

Det er mange fellestrekk mellom utbrenthet og depresjon og kanskje mer en 50% av de personene som betegner seg som utbrente har en behandlingstrengende depresjon. Mange av disse har god effekt av medikamenter mot depresjon. Effekten av psykoterapi og særlig psykologisk adferdsterapi synes å ha positiv effekt på begge tilstandene.