Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


Angst og depresjon og mørketid

       

Psykiske plager oppleves ofte som spesielt ille i forbindelse med julen. Er der noen sammenheng?

En rekke psykiske plager oppleves som spesielt ille i forbindelse med julefeiringen. De mest vanlige er disse:

Minner

Sorg og savn og ensomhet forsterkes i julen. Tap av ektefelle, barn, venner, samlivsbrudd og vansker i forbindelse med avtaler om barnefordeling forsterker vansker og fortvilelse. Følelsene er sterkere når forventningen om glede og tilfredshet møter en overalt. Mange merker en forventning om å være glad som en stor kontrast til egne følelser og opplever at dette forsterker eget mismot.

Vanskelige minner fra en var barn trenger seg på. Det virker ofte som om juleminner og vanskelige minner er lagret på samme hukommelsesplass i hjernen og dukker frem når julen nærmer seg. Minner om overgrep, krangling, rusmisbrukende foreldre kan være lagret som minner som bidrar til å ta bort gleden i forbindelse med julen.

DEPRESJON

Depresjonsperioder har en tendens til å forsterkes i slutten av året. Mørketidsdepresjon eller vinterdepresjon opptrer hyppigst på denne tiden og kan forklare hvorfor mange føler seg trøtte, slitne og lite glade i juletiden. Dersom en har depresjonstendens med forverring om høsten kan en i tillegg få vinterdepresjon som ytterligere legger en demper på glede og livsutfoldelse i julen.

SOSIAL ANGST OG JULESELSKAPER.

Folk med sosial fobi / sosial angst har generelt ubehag i sosiale sammenhenger. Dette unngås ofte ved et en holder seg borte fra selskaper dersom det er mulig. I julen føler mange dette ikke er mulig. Et merkelig fenomen ved sosial fobi er at angsten og ubehaget ved å være sammen med eller treffe folk forsterkes dersom de en møter er kjente. Det er ekstra belastende å møte slekt etc. som en er lite sammen med eller som det er lenge siden en har truffet. Det ville vært mindre belastende å gå i juleselskap hos ukjente japanere.

Juleselskaper med famile eller slekt som en har uoppgjorte ting med er lite fristende. Egentlig kunne en kanskje tenkt seg å slippe å treffes, men i julen må en gjøre det en kan for å legge lokk på konflikter.

Tanken om hva folk tenker om en, hva en skal snakke om og frykten for at angsten skal være synlig, er plagsom. Mange opplever at akevitten er redningen, julens viktigste angstfordriver?

ØKONOMI-STRESS OG MAS.

Uavhengig av om en har psykiske plager oppleves julen som forsterkende på ubehag. Økonomiske bekymringer eller ønske om at egne barn skal få like mye som andres barn, selv om økonomien ikke tillater det, kan virke plagsom.

Økt arbeidsmenge på jobben, overtid, alle ekstra gjøremål og utallige aktivitetsavslutninger i forbindelse med ungenes skole eller fritid blir plagsom. Senere kvelder for å bli ferdig reduserer søvnlengden og hos mange søvnkvaliteten