Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


Angstbehandling

       

Angstanfall eller panikkangst kan behandles effektivt. Det er viktig å starte behandlingen tidlig for å få best mulig resultat.

Moderne angstbehandling deles i tre trinn.

Trinn 1: PSYKOLOGISK BEHANDLING.

a) Angstanfallene må igjenkjennes. Dersom en har hatt angstanfall er sannsynligheten stor for å få nye anfall og disse anfallene minner om tidligere anfall selv om intensitet og varighet kan variere.

b)Forsøk å tenke på at anfallet er angst og ikke kroppslig sykdom. Kroppen reagerer med kraftige varselsignaler som om det er alvorlig fare på ferde. Stopp opp og registrer hva som skjer i eller med kroppen i stedet for å forsøke å flykte. Det er viktig å ikke bekymre seg over kroppsfunksjoner som er selvstyrte. Både hjertet og lungene fungerer best dersom vi ikke bekymrer oss over dem.

c)Vær bevisst på at tankene dine ikke begynner å spekulere på om angstanfallet er tegn på alvorlig kroppssykdom. Fantasier om alvorlig sykdom forsterker utrygghet og medfører derfor at angsten øker.

Trinn 2: ADFERDSBEHANDLING

Det er en naturlig menneskelig reaksjon å forsøke å forhindre en smertefull situasjon. Dersom en forsøker å løse angstproblemene med å flykte fra dem øker faren for at plagene forsterkes.Dersom angstanfallene kommer i spesielle situasjoner eller utløses på bestemte steder må en forsøke å omdefinere disse problematiske situasjoner og steder til mestringssteder. Første mål er å unngå å flykte, neste mål er å tilstrebe å gjenvinne kontroll over angsten på disse stedene. Dersom er har utviklet en angstlidelse med unngåelsesadferd er det ekstra viktig å legge opp et adekvat treningsprogram for å motvirke sosial isolasjonstendens.

Trinn 3: MEDIKAMENTELL BEHANDLING

Det finnes en rekke medikamenter som har god effekt på angstanfall. Et viktig skille er at medikamenter som virker etter kort tid er avhengighetsskapende og kan dårlig kombineres med bilkjøring. Medikamenter som ikke regnes under denne kategori tar flere uker før en kan forvente maksimal effekt. Medikamentvalget må avgjøres i samråd med behandlende lege.

Medikamentell behandling alene kan ikke erstatte psykologisk behandling og adferdsbehandling,men kan være et viktig og ofte nødvendig suplement. I mange tilfeller kommer en til målet uten at det er nødvendig å starte medikamentell behandling.

Bruk våre linker for å finne mer stoff om behandling av panikkangst.