Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


Sosial fobi /folkesky/folkeskrekk

       

Angstlidelsen sosial fobi er karakterisert med angst eller ubehag i sosiale situasjoner. Beskylninger om å være folkesky eller å ha folkeskrekk er vanlig.

Angstlidelsen sosial fobi er relativt utbredt. Lidelsen debuterer ofte i tidlig skolealder men kan også utvikle seg gradvis hos personer, som har opplevd betydelige belastninger, eller hos deprimerte.

Plagene forverres i møte med eller i samvær med andre. Et eiendommelig trekk er at plagene oftest er mindre uttalt dersom en treffer helt ukjente folk. Samvær med den aller nærmeste familie eller ekstra gode venner fungerer ofte relativt bra.

Blikkontakt med andre eller å måtte si noe i påhør av andre er ubehagelig. Å spise eller drikke på kafè unngås.Det aller mest ubehagelige er ofte å dumme seg ut .

Angstlidelsen kan bli svært invalidiserende dels pga. ubehagelige symptomer men også fordi mange velger å unngå situasjoner der en kan bli utsatt for angstøkning. En kan bli fange i eget hjem og få betydelige ensomhetsproblemer dersom en unngår alle steder eller personer som en frykter gir ubehag.

Det finnes effektiv behandling men en må regne med at dette vil ta tid. Psykologisk behandling , såkalt cognitiv adferdsterapi, har vist seg mest effektiv. Trening i angstmestring og medikamentell behandling anbefales ofte i tillegg.

Legemiddelet paroxetin , Seroxat har godkjent indikasjon ved denne tilstanden (GAD.)