Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet
Nettpsykiateren er et uavhengig nettsted som gir opplysninger om vanlige psykiske lidelser og behandling. Artiklene skrives av spesialister i psykiatri. Linksamlingen fører til sentrale nettsteder i Norge og i utlandet.
Nettstedet eies av Haugesund Psykiatriske Senter AS.

Fra utbrent til frisk. En pasienthistorie. ( Ny: 16.1.2010)

 Fra Utbrent til Frisk

 

Antall treff: 20084Les mer...    

Dårlige nerver: Kan det være bipolar lidelse? (NY : 4.1.2010)

Mange som lider av psykiske plager gir uttrykk for at deres ...

Antall treff: 22632Les mer...    

Manisk depressiv lidelse kalles nå bipolar lidelse

Manisk depressiv sinnslidelse kalles nå Bipolar lidelse. Tidligere ble dette ansett som en bestemt lidelse. Det er nå enighet om at betegnelsen dekker flere beslektede lidelser. Vi ...

Antall treff: 74794Les mer...    

Bipolar 2 eller Kreativ-Depressiv lidelse

Manisk Depressiv sinnslidelse kalles nå bipolar lidelse 1. Mange personer har en tilstand som er kjennetegnet med stemningssvingninger som minner om denne lidelse men stemningssvingningene ...

Antall treff: 74404Les mer...    

Angst og depresjon og mørketid

Psykiske plager oppleves ofte som spesielt ille i forbindelse med julen. Er der noen sammenheng?

Antall treff: 15443Les mer...    

Panikkangst - Angstanfall

Panikkangst er en angstlidelse som er karakterisert ved plutselige anfall av kroppssymptomer. Anfallene kan debutere uten forvarsel og kommer som lyn fra klar himmel.

Antall treff: 85421Les mer...    

Angstbehandling

Angstanfall eller panikkangst kan behandles effektivt. Det er viktig å starte behandlingen tidlig for å få best mulig resultat.

Antall treff: 34535Les mer...    

Deprimert eller utbrent?

Deprimert eller Utbrent ? Det ene utelukker ikke det andre.

Mange som lider av utbrendthet vil ha seg frabedt å bli vurdert som deprimerte. Utbrendthet har en annen status, det er ...

Antall treff: 42947Les mer...    

Depresjon - Vanlige symptomer

Depresjon er en lidelse som rammer mange. Diagnosen blir oversett både hos pasienter og leger.Det er mange symptomer på lidelsen som ikke assosieres med depresjon.

Antall treff: 53055Les mer...    

Hva er schizofreni?

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse. I de fleste tilfellene er forløpet kronisk og fører til nedsatt fungering på flere områder. Om lag 1 % av befolkningen blir syk i løpet av sitt liv.

Antall treff: 49660Les mer...    

Sosial fobi /folkesky/folkeskrekk

Angstlidelsen sosial fobi er karakterisert med angst eller ubehag i sosiale situasjoner. Beskylninger om å være folkesky eller å ha folkeskrekk er vanlig.

Antall treff: 63861Les mer...    

Bekymringsangst eller Generalisert Angstlidelse

Generalisert angstlidelse (GAD) er en vanlig angstlidelse og økt bekymringstendens er et typisk symptom.

Antall treff: 38862Les mer...    
Antall treff totalt: 4744582